دوست نما ها
تفسير سوره منافقون

آيت الله العظمي حاج شيخ جعفر سبحانى

- فهرست -


مقدّمه
تضادهاي اجتماعي مايه تكامل جوامع بشرى است
دو سوره از ميان ديگر سوره ها
1. خصوصيات سوره منافقون
2. نفاق و دورويى
منافق كيست؟
اما تفسير آيه
3. آثار شوم نفاق 
خطرناك ترين دشمن براى اسلام
دل هاى مهرخورده
4. نشانه هاى نفاق
1. داراى قيافه حق به جانبند
2. پشت هم انداز و خوش گفتارند
3. مانند چوب هايى هستند كه به ديوار تكيه داده شده اند
تاريخ تكرار مى شود
متن پيمان حديبيه
4. از هر حادثه اى مى ترسند
5. دشمنان منحصر به فردند
5. منافقان و مسأله استغفار
استغفار پيامبران موجب آمرزش گناهان است
دستور قرآن به مسلمانان 
توضيح يك اشتباه
شرط تأثير استغفار 
معناى لغوى و اصطلاحى شفاعت
قرآن و مسأله شفاعت
مقصود از آياتى كه شفاعت را نفى مى كنند چيست؟
خواب راستين
6. توطئه خطرناك منافقان
غزوه بنى المصطلق
قرآن نظر منافقان را محكوم مى كند 
7. دنيا از ديدگاه اسلام
اما كدام مال و كدام دنيا؟
امكان تأخير نيست 

 

منبع:
 این کتاب از نسخه موجود در کتابخانه آيت الله العظمي جعفر سبحانى ( ) تهیه گردیده است و پس از تبدیل به فورمت مناسب کتابخانه ما تقدیم مومنین محترم می گردد.

اجازه مولف:
در حال حاضر ندارد. کوشش می کنیم که رضایت صاحبان حقوق را انشاءالله اخذ نمائیم. در صورت عدم رضایت آنان ، دسترسی به این کتاب مقدور نخواهد گردید.