تفسير كاشف (جلد دوم)
سوره هاى آل عمران و نساء

علامه محمد جواد مغنيه
مترجم : موسي دانش

- فهرست -


سوره آل عمران
شما را از يك تن آفريد
تورات و انجيل
محكم و متشابه
عدم رهايى انسان از عذاب خدا با دارايى و فرزند
ثروت اندوزان
تمايلات نفسانى
سعادت
نعمت هاى برتر
ثمره ايمان
خدا، فرشتگان ، دانشوران
دين در نزد خدا تنها اسلام است
تفرقه مسلمانان به 73 فرقه
قاتلان پيامبران
امر به معروف با بيم از ضرر
يادكرد مجدد سرگذشت يهود
به هر كه بخواهى حكومت مى دهى
دوستى مومن با كافر
اقسام دوستى با كافر
تقيه
ياسر و همسرش سميه ، نخستين شهيدان اسلام
محبت خدا
مادر مريم
فاطمه و مريم
شخصيت زكريا
حضرت مريم ، برگزيده الهى
لطف قرآن بر نصارا
سرور زنان جهان كيست ؟
مريم و بشارت الهى
ممتنع عقلى و ممتنع عادى
ياران عيسى (عليه السلام )
موضع قدرتمندان و زراندوزان در برابر حق
خدا، بهترين مكر كنندگان
عروج عيسى
اختلاف درباره عيسى (عليه السلام )
همانندى عيسى و آدم
پيامبران و گناه
رخداد مباهله
اهل بيت
دعوت به باورهاى مشترك
گمراه گران خويش
اسلام ، تقويت كننده اديان آسمانى
در اول روز ايمان بياوريد و در آخر آن انكارش كنيد
اهل كتاب ، هم امين دارند و هم خائن
تنها كسى زنده است كه مبارزه مى كند
بى دينى پيمان شكنان
تحريف كنندگان كتاب الهى
پرستندگان خدا
پيمان پيامبران
فرق پيامبر و مصلح
ايمان به تمامى پيامبران
خدا چگونه كافران را هدايت مى كند
فزونى كفر
مال ، محك آزمايش
حكم خوراكى ها در آيين يهود
نخستين خانه
انكار آيات خدا
اطاعت از كافر
امر به معروف
اختلاف پس از پيامبر
امت محمد (صلى الله عليه و آله و سلم )
يهود و ذلت حتمى
اهل كتاب همه يكسان نيستند
حكم رها كننده اسلام
با وجود كفر، هيچ چيز سودى ندارد
همرازى و يكدلى زيانبار
جنگ احد
جنگ بدر
تو را در اين كارها دستى نيست
نهى از رباخوارى
صفات پرهيزكاران
عبرت از گذشتگان
شكست پنجم ژوئن
نهى از سستى
بهاى بهشت
شعارهاى دينى
دگرگون شدن اخلاق و انديشه
محمد (صلى الله عليه و آله و سلم ) فقط پيامبر است
اجل قطعى
آنچه انسان نيت كند نصيبش خواهد شد
پيامدهاى پيروى از كافران
خدا به وعده اى كه با شما نهاده بود وفا كرد
پس به پاداش ، غمى بر غم شما افزود
رمز شكست
همانند كافران مباشيد
اگر تندخو مى بودى
محمد و راز عظمت او
دايه و سرپرست پيامبر
خصوصيات ظاهرى پيامبر
پيامبر و فقر
مراتب دعوت پيامبر
راز عظمت پيامبر
خيانت ناپذيرى پيامبران
شگفت آفرينى اسلام
مصايب انسان
زندگان جاويد
فرمان بران دعوت خداوند و پيامبر
شيطان ، گدا و طراح
پيشتازان كفر
كافر و كار نيك
جداسازى ناپاك از پاك
ميراث آسمانى و زمين
ثروتمند، وكيل است ، نه مالك
قربانى و آتش
همه كس مرگ را مى چشند
وظيفه علماى دين
آنان كه شايسته ستايش نيستند
خداوند و خردمندان
كافران و پرهيزگاران
مومنان اهل كتاب
تقوا و پرهيزگارى
سوره نساء
شما را از يك تن آفريد
اموال يتيمان
تعدد زوجات و رفتار عادلانه
تعدد زوجات
اموالتان را به دست سفيهان ندهيد
ايمان به خدا و مشكل معيشت
بهره مردان از ارث
سهم پسر برابر سهم دو دختر است
احكام الهى
حكم زناكاران
زشت كاران
توبه و فطرت
خوشرفتارى با زنان
محروميت ، كيفر زياده طلبى
ازدواج مبادله اى روحى است
ازدواج هاى حرام
زنان شوهردار
ازدواج موقت
خدا مى خواهد همه چيز را براى شما آشكار سازد
اموال يكديگر را به ناحق مخوريد
گناهان كبيره
از فضل خدا بخواهيد
خدا را مى خواند اما راهش را گم مى كند
مردان بر زنان تسلط دارند
نيكى به پدر و مادر
بخيلانى كه ديگران را نيز به بخل وا مى دارند
رفيق شيطان
خدا ذره اى هم ستم نمى كند
آن گاه كه مست هستيد، گرد نماز نگرديد
بيمار، مسافر و تيمم
گمراهى مى خرند و مى خواهند شما نيز گمراه شويد
اسرائيل و نيروهاى شر
شرك به خدا گناه نابخشودنى
دليل توحيد و اقانيم سه گانه
ايمان به جبت و طاغوت
به مردم سودى نمى رسانند
پوست ديگرشان دهيم
اداى امانت و عدالت در داورى
اولواالاءمر كيانند؟
قياس
مى خواهند بت را حكم قرار دهند
لزوم پيروى از پيامبران
صديقان كيانند؟
سلاح برگيريد
جنگ ديروز و جنگ امروز
خريداران آخرت در مقابل دنيا
اكنون از جنگ باز ايستيد و نماز بخوانيد
هر كجا كه باشيد مرگ شما را در مى يابد
زيباتر از آنچه هست امكان ندارد
ما تو را به نگهبانى آنها نفرستاديم
يهود و اعجاز قرآن
اسرار جنگ و افشاى آن
جز بر نفس خويش مكلف نيستى
شفاعت و سلام
راه هاى مختلف اثبات معاد
چيست شما را كه درباره منافقان دو گروه شده ايد
گمراه كردن خدا منفى است نه مثبت
گروه ديگرى را خواهند يافت
كشت و كشتزار در اسلام نيست
قتل عمدى و خطايى
اظهار اسلام در اثبات آن كافى است
جهادگران و آنان كه از جهاد سر مى تابند
على و ابوبكر
آيا زمين خدا پهناور نبود؟
فقها و وجوب هجرت
مقايسه هجرت پيامبر از مكه با هجرت فلسطينى ها از سرزمين مقدس
نماز خوف
در دست يافتن به آن قوم سستى مكنيد
دفاع از خيانتكاران
نجوا با نيكى كردن و آشتى دادن ديگران
خود را قربانى حلوا مى كند
عدم آمرزش مشركان
بار ديگر تكرار در قرآن
سياست شيطان و علم جديد
كيفر بدكاران
تفاوت مرد و زن
دين چه كسى بهتر است
استفتاء از پيامبر (صلى الله عليه و آله و سلم ) در مورد زنان
بى مهرى شوهر
آنچه در آسمانها و زمين است از آن خداست
به عدالت فرمان روا باشيد
تفاوت دين و دين داران
عدالت
نه بر كفر استوار مى ماند، نه بر ايمان
با آنان منشينيد تا آن گاه كه به سخن ديگر پردازند
منافقان خدا را فريب مى دهند و حال آن كه خدا آنها را فريب مى دهد
آيا همه مردم رياكارند؟
كافران را به دوستى مگيريد
خدا و امام زين العابدين (عليه السلام)
ظالم ، هيچ كرامتى ندارد
بعضى را مى پذيرند و بعضى را نمى پذيرند
گفتند خدا را آشكارا به ما بنماى
اثر پيمان شكنى
به كيفر ستمى كه يهوديان روا داشتند
ما به تو وحى كرديم
آيا تمام پيامبران شرقى هستند؟
آنان كه كافر شده اند و از راه خدا روى گردانيده اند
در دين خويش غلو مكنيد
قرآن و مبلغان سه گانه پرستى
بر شما حجتى آمد
خدا درباره كلاله برايتان فتوا مى دهد

 

منبع:
 این کتاب از نسخه موجود در کتابخانه غدیر ( ) تهیه گردیده است و پس از تبدیل به فورمت مناسب کتابخانه ما تقدیم مومنین محترم می گردد.

اجازه مولف:
در حال حاضر ندارد. کوشش می کنیم که رضایت صاحبان حقوق را انشاءالله اخذ نمائیم. در صورت عدم رضایت آنان ، دسترسی به این کتاب مقدور نخواهد گردید.