برگزيده تفسير نمونه جلد چهارم
تفسير سوره هاى :
سبا، فاطر، يس، صافات، ص، زمر، مؤمن، فصلت، شورى، زخرف، دخان، جاثيه، احقاف، محمد، فتح، حجرات، ق، ذاريات، طور، نجم

زير نظر: آية اللّه مكارم شيرازى
تحقيق و تنظيم :احمد على بابائى

- فهرست -


پيشگفتار .
سوره سبا[34] .
سوره فاطر [35] .
سوره يس [36] .
محتواى سوره :
فضيلت تلاوت سوره :
سرآغاز ((قلب قرآن )):
چه كسانى انذار تو را مى پذيرند؟ .
سرگذشت ((اصحاب القريه )) براى آنها عبرتى است :
مجاهدى جان بر كف ! .
آغاز جز 23 قرآن مجيد .
غفلت دائم :
اين هم نشانه هاى ديگر:
هر يك از خورشيد و ماه آيتى هستند:
حركت كشتيها در درياها نيز آيتى است ! .
صيحه هاى رستاخير! .
بهشتيان غرق در مواهب مادى و معنوى ! .
چرا پرستش شيطان مى كنيد؟! .
او شاعر نيست , او انذاركننده زندگان است ! .
منافع سرشار چهارپايان براى شما:
آفرينش نخستين دليل قاطعى است بر معاد .
رستاخيز انرژيها! .
او مالك و حاكم بر همه چيز است ! .
نكته ها:
1ـ اعتقاد به معاد يك امر فطرى است .
2ـ بازتاب معاد در زندگى انسانها .
3ـ دلائل عقلى معاد .
الف ـ برهان حكمت :
ب ـ برهان عدالت :
ج ـ برهان هدف :
د ـ برهان نفى اختلاف :
4ـ قرآن و مساله معاد .
5ـ معاد جسمانى .
6ـ بهشت و دوزخ .
سوره صافات [37] .
محتواى سوره :
فضيلت تلاوت سوره :
فرشتگانى كه آماده انجام ماموريتند:
پاسدارى آسمان از نفوذ شياطين ! .
آنها كه هرگز حق را پذيرا نمى شوند! .
آيا ما و پدرانمان زنده مى شويم ؟ .
سرنوشت اين پيشوايان و آن پيروان :
گوشه اى از نعمتهاى بهشتى :
جستجو از دوست جهنمى ! .
گوشه اى از عذابهاى جانكاه دوزخيان :
اقوام گمراه پيشين :
گوشه اى از داستان نوح :
طرح جالب بت شكنى ابراهيم ! .
نقشه هاى مشركان شكست مى خورد:
ابراهيم در قربانگاه ! .
ذبيح اللّه كيست ؟ .
ابراهيم بنده مؤمن خدا:
مواهب الهى بر موسى و هارون :
پيامبر خدا الياس در برابر مشركان :
سرزمين بلازده اين قوم در برابر شماست ! .
يونس در بوته امتحان :
درسهايى بزرگ :
تهمتهاى زشت و رسوا:
ادعاهاى دروغين ! .
حزب اللّه پيروز است ! .
به آنها اعتنا مكن ! .
سوره ص [38] .
محتواى سوره :
فضيلت تلاوت سوره :
آيا به جاى اين همه خدا, يك خدا را بپذيريم ؟! .
تنها يك صيحه آسمانى كارشان را يكسره مى كند! .
از زندگى داوود درس بياموز ! .
آزمون بزرگ داوود! .
حكم به عدالت كن و از هواى نفس پيروى منما! .
سليمان از نيروى رزمى خود سان مى بيند:
آزمايش سخت سليمان و حكومت گسترده او:
زندگى پرماجراى ايوب و مقام صبرش :
شش پيامبر بزرگ ديگر:
اين وعده براى پرهيزكاران است :
و اين هم كيفر طاغيان ! .
مخاصمه اصحاب دوزخ ! .
من يك بيم دهنده ام ! .
تكبر كرد و رانده درگاه خدا شد! .
آخرين سخن درباره ابليس ! .
سوره زمر [39] .
محتواى سوره :
فضيلت تلاوت سوره :
او حاكم بر همه چيز است , چه نيازى به فرزند دارد؟! .
همه شما را از نفس واحدى آفريد:
آيا عالمان و جاهلان يكسانند؟ .
خطوط اصلى برنامه بندگان مخلص :
بندگان حقيقى خدا:
قرآنى كه هيچ كژى در آن نيست :
آغاز جز 24 قرآن مجيد .
((خدا)) كافى است ! .
هدايت و ضلالت از سوى خداست ! .
آيا معبودان شما توانائى بر حل مشكلى دارند؟ .
آنها كه از نام خدا وحشت دارند! .
در سختيها به ياد خدا هستند, اما! .
خداوند همه گناهان را مى آمرزد:
آن روز پشيمانى بيهوده است :
اگر مشرك شوى اعمالت بر باد مى رود! .
((نفخه صور)) و مرگ و حيات عمومى بندگان :
آن روز كه زمين به نور خدا روشن مى شود! .
آنها كه گروه گروه , وارد دوزخ مى شوند:
و اين جمعيت گروه گروه وارد بهشت مى شوند! .
سوره مؤمن ((غافر)) [40] .
محتواى سوره :
فضيلت تلاوت سوره :
اوصافى اميدبخش ! .
حاملان عرش الهى پيوسته به اهل ايمان دعا مى كنند:
ما به گناه خود معترفيم آيا راه جبرانى هست ؟! .
تنها خدا را بخوانيد هر چند كافران نپسندند:
روز تلاقى ! .
روزى كه جانها به لب مى رسد! .
عاقبت دردناك پيشينيان ستمگر را بنگريد! .
آيا كسى را به خاطر دعوت به سوى خدا مى كشند؟! .
من به شما اخطار مى كنم ! .
متكبران جبار از درك صحيح محرومند:
مى خواهم به آسمان روم تا از خداى موسى خبر گيرم ! .
از من پيروى كنيد تا راه راست را به شما نشان دهم :
آخرين سخن ! .
محاجه ضعفا و مستكبران در دوزخ ! .
ما مؤمنان را يارى مى دهيم ! .
مرا بخوانيد تا اجابت كنم ! .
اين است پروردگار شما:
مراحل هفت گانه خلقت انسان :
سرنوشت ستيزه جويان مغرور:
باز هم صبر كن :
منافع گوناگون چهارپايان :
سوره فصلت [41] .
محتواى سوره :
فضيلت تلاوت سوره :
باز هم عظمت قرآن :
مشركان چه كسانى هستند؟ .
دورانهاى آفرينش آسمانها و زمين :
از صاعقه اى همچون صاعقه عاد و ثمود بترسيد! .
سرنوشت قوم سركش ثمود:
همنشينان بد:
جنجال كنيد تا صداى دل نواز قرآن را نشنوند! .
نزول فرشتگان بر مؤمنان با استقامت :
بدى را با نيكى دفع كن ! .
فقط براى خدا سجده كنيد! .
تحريف گران آيات حق ! .
قرآن هدايت است و درمان :
آغاز جز 25 قرآن مجيد .
اسرار همه چيز نزد اوست :
اين انسانهاى كم ظرفيت ! .
نشانه هاى حق در جهان بزرگ و كوچك :
سوره شورى [42] .
محتواى سوره :
فضيلت تلاوت سوره :
قيامى از ((ام القرى ))! .
ولى مطلق خداست :
آيين تو عصاره آيين همه انبياست ! .
آن گونه كه مامور شده اى استقامت كن ! .
شتاب نكنيد, قيامت مى آيد! .
مزرعه دنيا و آخرت ! .
مودت اهل بيت (ع ) پاداش رسالت است :
مرفهين طغيانگر! .
وزش بادهاى منظم و حركت كشتيها از آيات اوست .
يارى طلبيدن عيب نيست , ظلم كردن عيب است :
آيا راه بازگشتى وجود دارد؟ .
فرزندان همه هداياى او هستند:
طرق ارتباط پيامبران با خداوندـ .
قرآن روحى است از جانب خدا:
پيامبر اسلام (ص ) قبل از نبوت چه آئينى داشت ؟ .
سوره زخرف [43] .
محتواى سوره :
فضيلت تلاوت سوره :
بخشى از دلائل توحيد:
چگونه ملائكه را دختران خدا مى خوانيد؟! .
آنها دليلى جز تقليد از نياكان جاهل ندارند؟ .
توحيد سخن جاويدان انبيا:
چرا قرآن بر يكى از ثروتمندان نازل نشده ؟ .
قصرهاى باشكوه با سقفهاى نقره اى ! (ارزشهاى دروغين ) .
همنشين شياطين ! .
فرعونيان مغرور و پيمان شكن :
اگر پيامبر است چرا دستبند طلا ندارد؟! .
كدام معبودان در دوزخند؟ .
در انتظار چه هستيد جز عذاب آخرت ؟ .
آنچه دل بخواهد و چشم از ديدنش لذت برد! .
آرزو داريم بميريم و از عذاب راحت شويم ! .
چه كسى قادر بر شفاعت است ؟ .
سوره دخان [44] .
محتواى سوره :
فضيلت تلاوت سوره :
نزول قرآن در شبى پربركت :
آن روز كه دودى كشنده همه آسمان را فرا مى گيرد:
باغها و گنج ها را گذاردند و رفتند! .
بنى اسرائيل در بوته آزمايش :
جز همين مرگ چيزى در كار نيست ! .
آنها بهترند يا قوم ((تبع ))! .
روز جدائيها! .
درخت زقوم ! .
پرهيزكاران و انواع نعمتهاى بهشتى :
سوره جاثيه [45] .
محتواى سوره :
فضيلت تلاوت سوره :
همه جا نشانه هاى اوست :
واى بر دروغگوى گنهكار! .
همه از بهر تو سرگشته و فرمانبردار! .
اين همه موهبت به بنى اسرائيل داديم ولى ! .
حيات و مرگ اين دو گروه يكسان نيست ! .
عقايد دهريين :
در آن دادگاه عدل همه به زانو در مى آيند! .
آن روز كه اعمال سؤ انسان آشكار مى شود! .
آغاز جز 26 قرآن مجيد .
سوره احقاف [46] .
محتواى سوره :
فضيلت تلاوت سوره :
آفرينش اين جهان براساس حق است :
گمراهترين مردم ؟ .
بگو: من پيامبر نوظهورى نيستم ! .
شرط پيروزى , ايمان و استقامت است ـ .
اى انسان ! به مادر و پدر نيكى كن .
پايمال كنندگان حقوق پدر و مادر:
زهد و ذخيره براى آخرت :
قوم عاد و تندباد مرگبار! .
شما هرگز از قوم عاد قويتر نيستيد! .
طايفه جن ايمان مى آورند! .
همچون پيامبران اولواالعزم شكيبا باش ! .
پيامبر اسلام اسطوره صبر و استقامت بود! .
سوره محمد [47] .
محتواى سوره :
فضيلت تلاوت سوره :
مؤمنان پيرو حقند و كافران پيرو باطل :
در ميدان نبرد قاطعيت لازم است :
اگر خدا را يارى كنيد شما را يارى مى كند:
سرنوشت مؤمنان و كفار:
توصيف ديگرى از بهشت :
نشانه هاى رستاخيز ظاهر شده ! .
از نام جهاد نيز وحشت دارند! .
چرا در قرآن تدبر نمى كنند؟! .
منافقان را از لحن گفتارشان مى توان شناخت :
آنها كه در حال كفر بميرند هرگز بخشوده نخواهند شد! .
صلح بى جا و وذلت بار! .
اگر سرپيچى كنيد اين رسالت را به گروه ديگرى مى دهد! .
سوره فتح [48] .
محتواى سوره :
فضيلت تلاوت سوره :
فتح المبين ! .
داستان صلح حديبيه :
نتايج بزرگ فتح المبين ! .
پاسخ به يك سؤال مهم :
نزول سكينه بر دلهاى مؤمنان ! .
نتيجه ديگر فتح المبين ! .
تحكيم موقعيت پيامبر(ص ) و وظائف مردم در برابر او .
عذرتراشى متخلفان ! .
متخلفان آماده طلب ! .
خشنودى خدا از شركت كنندگان در بيعت رضوان .
بيعت و خصوصيات آن :
تعصب و حميت جاهليت بزرگترين سد راه كفار! .
رؤياى صادقه پيامبر(ص )! .
سوره حجرات [49] اين سوره در ((مدينه )) نازل شده و 18 آيه دارد .
محتواى سوره :
فضيلت تلاوت سوره :
نكته ها:
1ـ ادب برترين سرمايه است :
2ـ انضباط اسلامى در همه چيز و همه جا:
به اخبار فاسقان اعتنا نكنيد! .
مؤمنان برادر يكديگرندـ .
اهميت اخوت اسلامى :
استهزا, عيبجوئى و القاب زشت ممنوع ! .
نكته ها:
1ـ امنيت كامل و همه جانبه اجتماعى :
2ـ تجسس نكنيد! .
3ـ غيبت از بزرگترين گناهان است :
تقوا بزرگترين ارزش انسانى ! .
نكته ها:
1ـ ارزشهاى راستين و ارزشهاى كاذب ! .
2ـ حقيقت تقوا:
فرق ((اسلام )) و ((ايمان )):
منت نگذاريد كه مسلمان شده ايد! .
سوره ق [50] .
محتواى سوره :
فضيلت تلاوت سوره :
لحظه اى به آسمان بنگريد! .
تنها تو نيستى كه گرفتار دشمنى ! .
كمترين سخنان شما را هم مى نويسند! .
قيامت و چشمهاى تيزبين ! .
همنشينان انسان از فرشتگان و شياطين :
آفريدگار آسمانها و زمين قادر بر احياى مردگان است :
با صيحه رستاخيز همه زنده مى شوند:
سوره ذاريات [51] .
محتواى سوره :
فضيلت تلاوت سوره :
سوگند به طوفانها و ابرهاى باران زا! .
سوگند به آسمان و چين و شكنهاى زيبايش ! .
پاداش سحرخيزان نيكوكار! .
نشانه هاى خدا در وجود شماست آيا نمى بينيد؟ .
ميهمانان ابراهيم (ع ):
آغاز جز 27 قرآن مجيد .
شهرهاى بلاديده قوم لوط آيت و عبرتى است :
اين همه درس عبرت در تاريخ پيشينيان :
پيوسته آسمانها را گسترش مى دهيم ! .
هدف خلقت انسان از ديدگاه قرآن :
اينها نيز در عذاب الهى سهيمند:
سوره طور [52] .
محتواى سوره :
فضيلت تلاوت سوره :
پاداش پرهيزكاران ! .
راستى حرف حساب شما چيست ؟! .
سوره النجم [53] .
محتواى سوره :
فضيلت تلاوت سوره :
نخستين ديدار دوست ! .
دومين ديدار! .
نكته ها:
1ـ هدف معراج .
2ـ گوشه اى از گفتگوهاى خداوند با پيامبرش در شب معراج :
اين بتها زائيده هواى نفس شماست ! .
گسترش دامنه آرزوها! .
شفاعت هم به اذن اوست ! .
((كبائرالاثم )) چيست ؟ .
تمام خطوط به او منتهى مى شود! .
اين همه درس عبرت كافى نيست ؟! .
همه براى او سجده كنيد! .