تفسير سوره حمد

محي الدين حائری شیرازی

- فهرست -


مقدمه
تفسير سوره حمد
«بسم‌الله الرحمن الرحيم»، تمام حمد
الحمد لله رب العالمين
بشر و كارشناسي خلقت
آیا بشر برای شناخت عالمین ابزار لازم را دارد؟
انسان معاصر در آستانه حمد
عالمين، توحيد نامه الهي
توحيد و مشاهدات رب العالمين
جعل نور و ظلمات؛ نمونه برتر شناخت رب العلمين
ربوبيت و وسعت عالمين
حمد، آغاز سلوك
1- حمد به سالک تمرکز می دهد
2- حمد، ويرانگر عجب
3- حمد، علاج خود كم بيني و خود بزرگ بيني
4- حمد، سيره رسول خدا (ص)
الرحمن الرحيم
الرحمن الرحيم، آغاز و نهايت خلقت
رحمت رحماني، انگيزه خلقت
رحمت رحيميه، هدف نهايي خلقت
دنيا محل تجارت رحمت رحماني به رحمت رحيمي
الرحمن الرحيم، حسن ظن به خدا
خدا به كسي مي بخشد كه ببخشد
مالك يوم الدين
امانت داري و رحمت رحيميه
مالك يوم الدين؛ دليل الحمد لله
با ملاحظه آخرت، عالم زيباست
حمد و آزمايش وسعت و تنگي روزي
حمد و خير و شر
چرا جهنم آفريده شده است ؟
اياك نعبد و اياك نستعين
شرايط اياك نعبد و اياك نستعين
شرط اول- اخلاص
1- خداي تعالي هيج پيغمبري را مقتدر نفرستاد
2- چرا خداوند بيت خود را در سرزمين بي آب و علف قرارداده است؟
3- وجود پيامبر در اعمال مخلصانه بندگان
شرط دوم- تشكيل جامعه اسلامي
1- چرا در سوره حمد ضمير جمع بكار برده شده است؟
2- تفكيك ناپذيري مسلمان از جامعه اسلامي
3- جدايي از جامعه اسلامي، جدايي از دين است
«اياك نستعين»، راهنماي عمل
1- اياك نستعين؛ قطع انتظار از ديگران
2- «اياك نعبد»، جز با ياري خدا عملي نيست
3- «اياك نستعين»؛ رمز پيروزي مؤمنين
5- توجه به امام (ع)، استعانت از خداست
6- راه رسيدن به امام زمان(عحل) چيست؟
7- بشر، امروز از خودش كمك مي خواهد
8- راه انبياء، تنها راه نجات بشر
اهدنا الصراط المستقيم
هدايت و رهبري، لُبِّ سوره حمد
چرا به صراط، مستقيم گويند؟
صراط مستقيم چيست؟
1- صراط مستقيم، هدايتي بعد از توبه، ايمان وعمل صالح
هدايت بعد از صداقت
2 - صراط مستقيم، ولايت اهل بيت
علت تطبيق صراط مستقيم به اهل بيت
نماز، عضويت در سفينه ي ولايت است
شرك؛ خروج از ولايت است
ولايت؛ هماهنگي انسان با دين
ولايت؛ دل بستن به چيزهاي بزرگ
3- صراط مستقيم،امتحان پيش رو
هر دوره امتحان خاص خود را دارد
امتحان مردي و نامردي
4- صراط مستقيم، فرج بعد از شدت
5- صراط مستقيم،قرب به خدا
اهل قبله در برابر سه راه
علم و تقوا؛ دو شرط هدايت
صراط الذين انعمت عليهم
1- اهل صراط مُعِّرِف صراط هستند
عمل اهل بيت، مُعَّرِف صراط است
انعمت عليهم، تجلي فناء مخلوق در خالق
2- اهل بيت در قرآن: 
اهل بيت و دابّه
اهل بيت؛ حافظ حدود الهي
اهل بيت ايمانشان را به ظلم آغشته نمي كنند
مكالمه ابو جعفر ليث مرادي
تفقّه در دين، فريضه است
توطئه گري يهود در مسايل داخلي اسلام
توطئه گري يهود در مسايل خارجي اسلام
كتاب و اهل بيت از هم جداشدني نيستند
انعمت عليهم و ايمان به غيب
مقايسه آيه ولايت و هدايت
غير المغضوب عليهم ولا الضالين
چرا مسيحي ها ضالين هستند؟
قرآن و مغضوب عليهم
مخالفان علي (ع)؛ مغضوب عليهم
خصوصيات مغضوب عليهم:
مغضوب عليهم، ايمان ندارند
مغضوب عليهم، اهل نفاقند
مغضوب عليهم تمناي موت نمي توانند بكنند
ضالين چه كساني هستند؟
خوارج، فرزند تربيت هاي يكطرفه

 

منبع:
 این کتاب از نسخه موجود در کتابخانه آيت اللّه حائری شیرازی ( ) تهیه گردیده است و پس از تبدیل به فورمت مناسب کتابخانه ما تقدیم مومنین محترم می گردد.

اجازه مولف:
در حال حاضر ندارد. کوشش می کنیم که رضایت صاحبان حقوق را انشاءالله اخذ نمائیم. در صورت عدم رضایت آنان ، دسترسی به این کتاب مقدور نخواهد گردید.