تفسير سوره زلزال

مرحوم آيت الله حاج شيخ على آقا نجفى كاشانى (ره)

- فهرست -


مقدمه ناشر
جلسه اول: فضيلت خواندن سوره زلزال‏
معرفى سوره‏
روايتى در فضيلت خواندن سوره‏
ارتباط قرائت قرآن و دعا با امور مادى و طبيعى‏
اثر ديگر خواندن سوره‏
تجسم قرآن و عمل انسان در قيامت‏
به سخن آمدن سوره زلزال‏
جلسه دوم: مقام خواننده سوره زلزال‏
چكيده مطلب گذشته‏
نامأنوس بودن روايت براى ما
حقيقت وجودى انسان‏
انسان مطمئن و راحتى مرگ‏
انسانهاى بى ايمان در بيان قرآن‏
تذكرى براى ما
زلزله قيامت‏
جلسه سوم: شناخت معارف اهل بيت (عليهم السلام)
معارف اهل بيت (عليه السلام) در تفاسير و روايات‏
ذكر يك نمونه: فيض و غزالى‏
بركات شناخت اهل بيت عليهم السلام‏
قدرشناسى از نعمت معرف اهل بيت عليهم السلام‏
شرايط روحى و فكرى قرائت سوره زلزال‏
بسم الله الرحمن الرحيم‏
رحمت پروردگار جهان‏
دعاى حاملان عرش در حق مؤمنان:
جلسه چهارم: رحمت پروردگار جهان‏
حكمت تكرار بسم الله الرحمن الرحيم در آغاز هر سوره‏
رحمت واسعه پروردگار جهان‏
رحمت و انواع آن‏
1) رحمت در امور مادى‏
2)رحمت در امر معنوى‏
رحمت ورزى آگاهانه‏
درك مفهوم بسم الله الرحمن الرحيم
توضيح آيات سوره‏
جلسه پنجم: وقايع بزرگ قيامت‏
پرهيزگارى، درس سوره زلزال‏
وقايع بزرگ قيامت‏
سخنى درباره مال دنيا
خبر دادن زمين‏
شعور زمين و موجودات‏
توبه نصوح‏
طلب رحمت از پروردگار جهان‏
جلسه ششم: جايگاه ائمه معصومين در نظام هستى‏
اراده خداوند، عامل زلزله قيامت‏
سنگينى قيامت حتى براى فرشتگان مقرب‏
بيان اخبار زمين براى على ابن ابيطالب (عليه السلام)
مقام و منزلت على (عليه السلام) و ائمه معصومين در نظام هستى‏
رواياتى در شأن على بن ابيطالب (عليه السلام)
تذكرى براى ما
جلسه هفتم: اثر تربيتى سوره زلزال‏
سوره زلزال بهترين عامل براى تربيت انسان‏
شعور موجودات بى جان و تأثير تربيتى آن بر انسان‏
لياقت و استعداد انسان براى رشد و تعالى‏
گذرى ديگر بر آيات سوره‏
جلسه هشتم: بر انگيخته شدن انسان در قيامت‏
محفوظ ماندن پاداش عمل نيك انسان‏
عظمت معنايى سوره زلزال:
ادامه توضيح آيات‏
برانگيخته شدن انسان در قيامت، در آيات مختلف قرآن‏
تجسم اعمال‏
صورت عمل نيك در قيامت‏
جلسه نهم: تكرار حقايق در آيات قرآن مجيد
لطف خداوند در تكرار حقايق در آيات قرآن مجيد
بيانى درباره ريا
اتمام حجت، علت ديگرى براى تكرار حقايق‏
حضور عمل انسان در قيامت‏
رأفت پروردگار جهان‏
كتاب عمل انسان‏
جلسه دهم: كتاب عمل انسان‏
دقت در ثبت اعمال‏
دو نوع كتاب عمل‏
لطف خداوند به انسانها
سنجش، تنها براى مؤمنان است‏
توجه به خداوند در تمام شئون زندگى‏
رسالت خالصانه پيامبر اكرم (صلى الله عليه و آله و سلم)
جلسه يازدهم: وجدان بيدار و پذيرفتن حقايق‏
محاسبه عمل‏
يقين و باور به حقايق‏
ارزش عمل به مقدار نيست‏
حسابگرى خداوند
قرآن و اهل بيت عليهم السلام منابع حقايق‏
صعصعه و وجدان بيدار
وجدان بيدار و پذيرفتن حقايق‏
جلسه دوازدهم: اميدوار كننده‏ترين آيه قرآن‏
بقاى عمل، شرط ديدن آن در جهان آخرت‏
توبه خالصانه و حبط اعمال شر
جمع بين توبه و ديدن اعمال در قيامت‏
نحوه نوشتن نيكى‏ها و بدى‏ها
اميدوار كننده‏ترين آيه قرآن‏
توجه و حضور به هنگام انجام فرايض‏
روايت اميرالمؤمنين على (عليه السلام) درباره نماز
تفاوت حق الناس و حق الله‏

 

منبع:
این کتاب از نسخه موجود در کتابخانه غدیر ( ) تهیه گردیده است و پس از تبدیل به فورمت مناسب کتابخانه ما تقدیم مومنین محترم می گردد.

اجازه مولف:
در حال حاضر ندارد. کوشش می کنیم که رضایت صاحبان حقوق را انشاءالله اخذ نمائیم. در صورت عدم رضایت آنان ، دسترسی به این کتاب مقدور نخواهد گردید.